menu close menu

Școala Românească

Cursurile sunt organizate în Church Hall (clădirea de lângă biserică), în fiecare duminică din timpul anului școlar, după Sfânta Liturghie, de la ora 12:30.

Acest demers educaţional se adreseazӑ copiilor romȃni care trӑiesc în Diaspora, iar activitӑţile desfӑşurate în cadrul acestei instituţii au un caracter interdisciplinar.

Programa urmӑreşte cunoaşterea şi aprofundarea limbii, literaturii, istoriei şi civilizaţiei poporului romȃn, promovarea credinței, tradiţiei şi spiritualității credinței ortodoxe, dar şi familiarizarea cu obiceiurile şi datinile specifice culturii romȃneşti.

‘Școala Românească MAKARIOS’ este un proiect al Fundaţiei parohiei noastre ortodoxe din Leeds – Saint Makarios The Great Ecclesiastical Trust – unde cursurile sunt oferite copiilor în mod gratuit prin acţiunile de voluntariat ale profesorilor şi persoanelor implicate. Fiind o organizaţie non profit, susţinerea financiarӑ (inclusiv a şcolii) se realizeazӑ prin intermediul donaţiilor voluntare.

Cine dorește să participe la aceste cursuri dedicate copiilor, vă rog să lăsați un mesaj cu numele copilului, vârsta, un număr de telefon și o adresă de Email, fie pe adresa Parohiei (sfmacarie@gmail.com), fie pe adresele speciale dedicate școlii noastre: scoalaromaneascaleeds@gmail.com sau pe Facebook: Scoala Romaneasca Makarios Leeds.