menu close menu

Biserica Parohiala

DSC_0003 (2)

 Nevoia unui lăcaș de cult propriu vine după o vreme ca un lucru firesc, fiind în același timp un test de angajament și maturitate al întregii comunități. Dincolo de rațiunile omenești, întreaga lucrare de achiziționare a bisericii și a clădirii anexă de la Leeds a stat sub semnul purtării de grija a lui Dumnezeu. Așa se face că pe 20 octombrie 2011, comunitatea, prin intermediul fundației parohiei (Saint Makarios The Great Ecclesiastical Trust), a reușit să cumpere biserica de la Biserica Anglicană, clădirea anexă și terenul, iar în luna iulie 2015 să încheie lucrările de reparații urgente la clădirea bisericii.

Actuala biserică a fost ridicată pe locul unor biserici mai vechi, zidite succesiv începând cu anul 1180, între 1417 si 1700 biserica fiind reconstruită de trei ori. După 1761, o nouă biserică zidită în stil georgian a fost ridicată în acest loc, clădire care a durat aproape un secol, făcând în cele din urmă loc celei actuale, finalizată la anul 1886 după proiectul arhitecților Chorley și Connon.

Stilul arhitectural al bisericii este bazilical roman cu elemente gotice victoriene, fiind construită din piatră de gresie, cu acoperiș de ardezie, având la interior coloane și arce gotice. Naosul este amplu, cu trei culoare longitudinale – unul central și două laterale – delimitând șirurile de bănci în patru zone distincte. Pe peretele Altarului se desfășoară un vitraliu amplu avându-L în prim-plan pe Mântuitorul Hristos pe Cruce. În partea stângă a iconostasului se află un amvon octagonal construit din lemnul recuperat de la vechea biserică (1761), în vreme ce întreg naosul este acoperit cu parchet maron și mozaic crem, maron și roșu. Numeroase plăci comemorative din marmură și bronz îmbracă pereții naosului și Altarului. Acoperișul central este împodobit cu cruci din piatra la extremitățile de răsărit și apus, iar turla mică și zveltă a clopotniței se continuă spre cer printr-o cruce metalică. Biserica a fost declarată clădire de patrimoniu gradul II, fiind înregistrată și protejată de către organizația English Heritage, acest statut determinând anumite obligații proprietarilor în ceea ce privește întreținerea clădirii și limitări ale posibilităților de modificare permanentă a acesteia.

Sub atenta coordonare a părintelui Constantin Popescu, între 2011 și 2013 biserica a fost reamenajată în interior, fiind înzestrată cu Sfânta Masă, catapeteasmă, icoane și candele, încăperile adiacente Sfântului Altar fiind renovate, dându-li-se o nouă utilitate. Iconostasul, armonizat cu stilul clădirii și cu mobilierul existent în biserică, a fost sculptat în lemn de stejar în atelierul domnului Tudorei Constantin din Grumazești, județul Neamț, și instalat în anul 2013, în Vinerea Mare.

Pictura iconostasului, executată în stil bizantin cu influente macedoneano-cretane, a fost realizată în anul 2013 în Atelierul de Pictură de la Mânăstirea Bucium din Iași. Sfânta Masă a fost construită potrivit tradiției ortodoxe, folosind elementele de piatră de la fostul Altar de la Mirfield unde s-a slujit vreme de șase ani, de la înființarea parohiei și până la mutarea aici. Acoperămintele Sfintei Mese, Sf. Epitaf si dvera au fost brodate în Atelierul de Croitorie al Mânăstirii Clocociov din județul Olt.

Pe aceeași proprietate se află un cimitir cu peste două sute de morminte în care odihnesc cei care au locuit în această parte a Angliei. În latura de nord a bisericii se află o clădire anexă multifuncțională care găzduiește atât activități culturale, educative sau sociale ale parohiei cât și evenimente ale comunității engleze locale.