menu close menu

Taina Cununiei

cununia

Cununia sau nunta este Sfânta Taină prin care, după făgăduința mirelui și a miresei, exprimată liber în fața preotului, de a trăi împreună în iubire toată viața, pentru a naște și a crește copii și a se ajuta reciproc, li se împărtășește harul dumnezeiesc care întărește și înalță însoțirea lor naturală, prefăcându-o într-o desăvârșită și curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică.

Tinerii care doresc să se căsătorească, bărbat și femeie, trebuie mai întâi să se căsătorescă civil, la ofițerul de stare civilă, iar apoi se poate săvârși și căsătoria religioasă. Căsătoria civilă este o însoțire pe viață între un bărbat și o femeie, prin liber consimțământ în condițiile legii. Căsătoria religioasă sau nunta creștină este o însoțire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică, printr-o Sfântă Taină, cea a Căsătoriei sau a Nunții, care sfințește iubirea și legătura celor însoțiți.

Taina Nunții a fost întemeiată de Dumnezeu încă de la începutul omenirii, în rai. Dumnezeu însuși, când l-a zidit pe om, a dat căsătoriei statutul de așezământ natural, legat de însăși natura omului, dar de origine divină instituită prin cuvintele „Și a zis Domnul Dumnezeu : Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui” (Gen. 2, 18). Apoi, Dumnezeu a binecuvântat însoțirea bărbătului cu femeia zicând „Creșteți și vă înmulțiti și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Gen. 1, 28), poruncă a cărei valabilitate este permanentă (Gen. 2, 24). Legătura aceasta, decăzută prin păcat, Mântuitorul o restaurează și o înalță la rang de Taină. Astfel, El ia parte la nunta din Cana Galileii, pe care o sfințește prin prezența Sa și prin prefacerea apei în vin (In. 2, 1-11). Mai târziu, Mântuitorul a precizat caracteristicile căsătoriei creștine : ea poate avea loc numai între un singur bărbat și o singură femeie, neîngăduind despărțirea lor (Mt. 19, 5-6) sau divorțul decât pentru păcatul adulterului, adică al călcării fidelității conjugale (Mt. 19, 9).

CELE NECESARE PENTRU TAINA SFINTEI CUNUNII

Căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu își revarsă Harul Său unindu-i într-o familie pe cei ce doresc să se căsătorească. De aceea pentru oficierea Tainei Cununiei, în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de următoarele:
1. Trebuie să se obțină în prealabil un certificat de căsătorie din partea autorităților.
2. Sfânta Taină a Cununiei trebuie să fie oficiată de un preot ortodox (sau mai mulți) după tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe.
3. Nici unul dintre cei doi nu mai este căsătorit.
4. Dacă unul (sau amândoi) este văduv trebuie să aducă o copie a certificatului de deces a soțului (soției).
5. Dacă unul (sau amândoi) este divorțat trebuie să aducă o copie după sentință de divorț.
6. Taina Cununiei unește pe veșnicie pe cei ce se căsătoresc de aceea Biserica Ortodoxă NU încurajează divorțul și nici recăsătorirea
7. Nu sunt permise mai mult de 3 cununii în Biserica Ortodoxă, trebuie menționat că a 2-a și a 3-a cununie NU mai sunt taine ale bisericii, ci rămân a fi un pogorământ al bisericii.
8. În cazul unei căsătorii mixte ortodox-catolic va trebui să se obțină o dispensă din partea Episcopului locului.
9. Canoanele Bisericii Ortodoxe NU permit căsătorii cu persoane de altă credință doar dacă va fi primită în sânul Bisericii Ortodoxe înainte de oficierea cununiei
10. Cei ce doresc să se căsătorească trebuie să se spovedească înaintea oficierii căsătoriei.
11. Nașii trebuie sa fie de credință ortodoxă și căsătoriți unul cu altul, să aibe o conduită de viață religioasă și morală, având îndatorirea de a povățui și sprijini pe miri, având și ei îndatorirea de a se spovedi înaintea acestei Sfinte Taine.
*** ‘Donația’ pentru biserică, din care se vor acoperi cheltuielile cu utilitățile, întreținerea și susținerea activității bisericii.

Zile când NU sunt permise căsătorii:
– În toate zilele de miercuri și vineri de peste an
– În cele 4 posturi mari
– În Săptămâna Brânzei
– În Săptămâna Luminată
– În ajunul cât și în Duminica Rusaliilor
– În ajunul Praznicelor Împărătești
– De Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)
– În ajunul Înalțării Sfintei Cruci (13 septembrie)
– De Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
– De la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului